Invited Sessions-

Tiejun Tong, Hong Kong Baptist University A pairwise Hotelling method for testing high-dimensional mean vectors Tiejun Tong.pdf Fei Xue, University of Illinois Integrating multi-source block-wise missing data in model selection Fei Xue.pdf (S010) New challenges

-

2015-4-1 · . 1996.03 - 2000.05,. 1988.09 - 1991.06,. 1984.09 - 1988.06,. 1. " (1)"()(). 2 ...

2021-12-20 · . Evaluation of natural gas hydrate resources in the South China Sea by combining volumetric and trend-analysis methods. Zhang Xingwen, Hu Tao, Pang Xiongqi, Hu Yao, Wang Tong, Wang Enze, Xu Zhi, Liu Xiaohan, Wu Zhuoya, : Zhang Xingwen, Hu Tao, Pang Xiongqi, Hu Yao, Wang Tong, Wang Enze, Xu Zhi, Liu Xiaohan, Wu ...

-

[37] Dehui Tong, Shuojin Ren, Yunqiang Lia, Zhijian Wanga, Haiyan Zhang, Zhi Wang*, Jianxin Wang. Performance and emissions of gasoline Homogeneous Charge Induced Ignition (HCII) by diesel through whole operating range on a heavy-duty multi-cylinder engine.

-

2020-1-9 · -. () : > > . . : . : . : . : Grass and livestock system. Tel: Fax: Email: [email protected] .cn.

()_

,,。2007,,,。,(Cognitive Computing Lab, CCL)。

/___

,Tong Wen,Wang Hui,Wang Juan,Wang Shuyan,Wei Xiangjun,Wu Ritubilige,Wu Shugen,Xian Dongmei,Xie Jianhua ...

- ...

2017-12-12 · ,,,,2012。、:2017.04-,、2017.01-2017.07,Edward C ...

----

J. Med. Chem. 2017, 60, 5099–5119. Yifu Liu#, Zuoquan Xie#, Dan Zhao, Jin Zhu, Fei Mao, Shuai Tang, Hui Xu, Cheng Luo, Meiyu Geng, Min Huang*, Jian Li*. Development of the first generation of disulfide-based subtype-selective and potent covalent pyruvate

2020-

2021-11-22 · 177. Spherical supramolecular structures constructed via chemically symmetric perylene bisimides: beyond columnar assembly Jiahao Huang,Zebin Su,Mingjun Huang,Rongchun Zhang,Jian Wang,Xueyan Feng,Rui Zhang,Ruimeng Zhang,Wenpeng Shan,Xiao-Yun Yan,Qing-Yun Guo,Tong Liu,Yuchu Liu,Yunpeng Cui,Xiaopeng Li,An-Chang …

Rhodamine 123(Rhodamine 123)(C2007)

Rhodamine 1232-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester,123,C21H17ClN2O3,380.82,CAS Number 62669-70-9,>95%。

(RG028)

. 1000. 5198.00. (Dual Luciferase Reporter Gene Assay Kit), (luciferin) (Firefly luciferase), (coelenterazine) (Renilla ...

2021

Hui Ka Yan 277 62 53 Susanne Klatten · 277 BMW、 ... Rita Tong Liu 32 72 956 Tsai Cheng-ta 32 71 956 Tsai Hong-tu ...

2018-12-2 · .,1,,1,2,3,4, 2, 2, 1, 1, 1. 1., 230026. 2., 230031. 3 ...

-

2021-6-18 · Haiyan Jiang, Dai*, Xue Meng, Lei Zhang, Jiguang Deng, Yuxi Liu, Chak Tong Au. Hydrothermal fabrication and excellent visible-light-driven photocatalytic performance of bismuth vanadate with multiple morphologies and/or porous structures for methyl orange degradation, Journal of Environmental Sciences, 2012, 24(3): 449-457.

()_

Lipo8000™(Lipo8000™ Transfection Reagent),,,。、siRNA ...

_

2021-11-11 · 1900,1955,,、、、。

Lipo8000(C0533-7.5ml)

Lipo8000™(Lipo8000™ Transfection Reagent),,,。、siRNA ...

-()

, 、UV, (), 57 (6) (2018), 800-810. *,,,,,,,,,,,,,,,,, ...

----()

Anan Li 1, Hui Gong 1, Bin Zhang 1, Qingdi Wang, Cheng Yan, Jingpeng Wu, Qian Liu, Shaoqun Zeng, Qingming Luo *, Micro-optical sectioning tomography to obtain a high-resolution atlas of the mouse brain, Science, 2010, 330(6009), 1404-1408 (2010) Hui Gong 1, Shaoqun Zeng 1, Cheng Yan, Xiaohua Lv, Zhongqin Yang, Tonghui Xu, Zhao Feng, Wenxiang Ding, Xiaoli Qi, Anan Li, …

!AAAI 2020_ ...

2020-4-15 · :AINLPer() : ShuYini : ShuYini : 2020-01-22 8800, 7737, 1591, 20.6%, AAAI 7700 1100, 1150 ...

(,)_

Hui Huang, Zhi-Xian Tang, Hong-Yuan Qi, Xiao-Tong Ren, Fang-Jie Zhao, Peng Wang :2021-12-14 Ignored effects of phosphite (P+III) on the growth responses of three typical algae species Environ. Pollut. (IF 8.071 ...

Peng Li, Changyong Shu,Yuan Xie*, Yanyun Qu, Hui Kong.AAAI Conference on Artificial Intelligence 2020. (* means corresponding author) [2] Patch Proposal Network for Fast Semantic Segmentation of High-Resolution Images. Tong Wu, Zhenzhen Lei. .

(C0016)

(LDH Cytotoxicity Assay Kit),(LDH :-20℃,。C0016-3。C0016-4。

-

2018-10-24 · Wei An&, Song Ci*, Haiyan Luo, Dalei Wu, Viacheslav Adamchuk, Hamid Sharif, Xueyi Wang, Hui Tang Effective sensor deployment based on field information coverage in precision agriculture[J]. Wireless Communications and …

(C0121-100ml)

100ml. 83.00. C0121-500ml. . 500ml. 339.00. (Crystal Violet Staining Solution)。.,DNA,。. 100ml ...

-

2021-12-21 · 3.Li Huo, Nan Li, Heyu Wu, Wenjia Zhu, Haiqun Xing, Jiantao Ba, Tong Wang, Fang Li,Hui Zhang*, Performance Evaluation of a New High-Sensitivity Time-of-Flight Clinical PET/CT System, EJNMMI Physics, 2018.5:29 4.Ximin Shi, Nan Li, Haiyan Ding Jie ...

2020、 ...

2020-11-20 · 2020、.,2020""。.,。. ...