Zmiana

Informuję, że zawiesiłem na jakiś czas wykonywanie terapii w Warszawie. 

Nadal przyjmuję w Siedlcach. 

Lista aktualności

© 2017 Maciej Chłopek